Advert Advert

Adıyaman'daki Sağlık Çalışmaları Değerlendirildi - Videolu Haber

Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği tarafından sağlıkta yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Adıyaman'daki Sağlık Çalışmaları Değerlendirildi - Videolu Haber

Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği toplantı salonunda yapılan toplantıya Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Erdoğan Öz, İdari Hizmetler Başkanı Osman Aydın, Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm.Dr. Cengiz Yorulmaz ve Mali Hizmetler Başkanı İ.Halil Kaya ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Erdoğan Öz, yaptığı konuşmada, "Genel Sekreterliğimiz Ağustos ayında Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 82.Yıl Ek Hizmet Binasına taşınmıştır.
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası, boşaltılan Tıp Fakültesi binasına 2016 Mart ayında taşınmış olup, yatak sayısı 169’dan 205’e çıkarılmıştır.
50 yataklı olan Gölbaşı Devlet Hastanemiz 2016 Mayıs ayından itibaren 84 yataklı olan yeni hastane binasına taşınmıştır.  Bakanlığımızca yürütülmekte olan Sağlık Hizmetleri Planlama çalışmaları kapsamında; ilimize yapımı planlanan 200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ilin ihtiyaçları göz önüne alınarak değerlendirilmiş olup yeterli olmadığı Genel Sekreterliğimizce hazırlanan raporlarla Bakanlığa sunulmuştur. Böylece yapılacak olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin projesi 300 yataklı olarak revize edilmiştir. 
 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin hayata geçirilmesinin ardından, iki hastanenin birbirleri ile entegrasyonu sağlanacaktır. Böylelikle; ilimizde bulunmayan Perinatal (Riskli Gebelik) Merkezi, Tüp Bebek Merkezi, Jinekoloji Yoğun Bakım Ünitesi, SDL (Sancı, Doğum, Loğusa) Odası, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi, ERCP (Endoskopik retrograt kolanjiopankreatografi) Ünitesi, gibi birçok özellikli birim ilimizde ilk kez açılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır" dedi.


"2016 yılı içerisinde tanı ve tedavi amacıyla her 100 hastanın 60’ı Sağlık Tesislerimize, 33’ü 1.Basamağa, 7’si Özel Hastanelere başvurmuştur" diyen Öz, şöyle devam etti:

"Türkiye’de Özel Hastanelere başvuru oranı %19,Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde %37 iken, Adıyaman ilimizde bu oran %7 olup, hastaların büyük çoğunluğu (3.156.286 kişi) Birliğimize bağlı Sağlık Tesislerimizi tercih etmiştir.
2016 yılı içerisinde 24 farklı ülkeden ve çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin hemen her ilinden birçok hasta,  tedavi amacıyla Birliğimize bağlı sağlık tesislerimize başvurmuştur. Sadece Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine İl Dışından Gelen Hasta Sayısı 17.952’ dir. Genel Sekreterliğimiz ve bağlı tesislerimiz 2016 yılı karnesinde Tıbbi, Mali ve İdari hizmetler açısından Türkiye’deki en yüksek puanlardan birini almıştır.
Genel Sekreterliğimiz 2016 yılı içerisinde Mali açıdan yapmış olduğu hizmetler neticesinde Finansal Risk ve Analiz Değerlendirmesine göre Türkiye’deki en başarılı Genel Sekreterlik olmuştur. Genel Sekreterliğimize bağlı tesislerimizde Sağlık İnsan Gücü Kapasitesi (çalışan personel) arttırılarak bazı branşlarda Bakanlığın belirlediği PDC (Personel Dağılım Cetveli) oranına ulaşılmıştır. Sağlık tesislerimizin toplam tescilli yatak sayısı 2014 yılında 982, 2015 yılında 1.042, 2016 yılında ise 1.117’ye yükselmiş olup, nitelikli yatak oranı 2015 yılında %52 iken 2016 yılı sonunda %87’ye çıkarılmıştır. (Türkiye ortalaması %50.8) Genel Sekreterliğimize bağlı Sağlık tesislerimizde toplam (Erişkin, Çocuk ve Yenidoğan) Yoğun Bakım yatak sayısı 147’ ye, 7 olan 3. Basamak Yoğun Bakım yatak sayısında önemli bir artış sağlanarak 59’ a yükseltilmiş olup, Özellikli Sağlık Hizmetlerinde 2023 hedefi şimdiden büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. İl dışına sevklerin azalmasını müteakip sağlık tesislerimizdeki yatak doluluk oranı %65.4’den %69.3’e çıkmıştır. Genel Sekreterliğimiz 2016 yılı içerisinde Mali açıdan yapmış olduğu hizmetler neticesinde Finansal Risk ve Analiz Değerlendirmesine göre Türkiye’deki en başarılı Genel Sekreterlik olmuştur.
Acil Servisten ambulansla il dışına sevk sayısı; 2015 yılında 2213 iken, 2016 yılında 903’ e düşmüş olup sevk oranı %60 azalmıştır"

- HEKİM SAYISI ARTIYOR

Hekim sayısının arttığını belirten Öz, "İlimizdeki A grubu (özellikli büyük) ameliyat sayıları yapılan tıbbi iyileştirmeler, açılan özellikli birimler ve ilgili hekim takviyesi neticesinde 2015 yılında 1305 iken 2016 yılında 1601’e yükselmiştir. Alınan özellikli diş ünitleri ve diğer tıbbi araç gereçlerle birlikte; 2015 yılında diş çekim sayısı 76.733 iken 2016 yılında 71.591’e düşürülmüş, 2015 yılında protez sayısı 62.963 iken 2016 yılında 77.111’e yükseltilerek diş tedavi hizmetlerinin kalitesi arttırılmıştır. 2016 yılında Sezaryen (Primer) oranı Türkiye’de ortalama %26.6 iken, Genel sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerimizde %18’dir. Genel Sekreterliğimiz Sezaryen oranı bakımından Türkiye’nin en iyi illeri arasında yer almıştır. 2016 yılında Sezaryen (Primer) oranı Türkiye’de ortalama %26.6 iken, Genel sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerimizde %18’dir. Genel Sekreterliğimiz Sezaryen oranı bakımından Türkiye’nin en iyi illeri arasında yer almıştır. Anne Dostu Hastane Programı 2016 yılı içerisinde başlatılmıştır. İlk Hazırlık dönemi olan Anne Dostu Kriterleri doğrultusunda; İlimizde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı bulunan dört hastanemizde, çalışmalara başlanmış, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Bakanlığımızca görevlendirilen Anne Dostu Hastane Değerlendiricileri tesislerimize öz değerlendirmede bulunmuşlardır. 2017 yılı içerisinde Genel Sekreterliğimize bağlı en az 2 hastanemizin Anne Dostu Hastane ünvanı alması sağlanarak; bu ünvanı alan Türkiye’deki birkaç Genel Sekreterlikten bir tanesi olmayı hedeflemekteyiz. 2016 yılında; Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahta, Besni, Gölbaşı ve Çelikhan Devlet Hastanelerindeki Gebe Bilgilendirme Sınıflarında 6972 anne ve anne adayına eğitim verilmiştir. Birçok ilde bulunmayan Palyatif Bakım Merkezleri 4 ayrı Hastanemizde toplam 38 yatak kapasitesiyle hizmete açılmıştır" diye konuştu.

- EVDE SAĞLIK HİZMETİ
  Evde sağlık hizmetleri hakkında bilgi veren Öz, şunları kaydetti:

"Birçok ilde bulunmayan Palyatif Bakım Merkezleri 4 ayrı Hastanemizde toplam 38 yatak kapasitesiyle hizmete açılmıştır. Merkez ve İlçe Hastanelerimizde 5’i H Tipi, 1’i D Tipi olmak üzere 6 tane Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerimizce 1464 hastanın tedavisi gerçekleştirilmiş olup ilimiz tarihinde ilk defa Sağlık Bakanlığımızın belirlediği hedefe ulaşılmıştır. Türkiye’nin birçok ilinde bulunmayan Adli Tıp Birimi Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulmuş olup, 2 Yardımcı Doçent halkımıza hizmet vermeye başlamıştır. Böylelikle birçok adli olay hastanemizde neticelendirilerek il dışına sevk ortadan kaldırılmıştır. Türkiye de açılan ilk Yara Bakım Ünitesi olan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara Bakım Ünitesi çoğunluğu il dışından olmak üzere birçok hastaya şifa dağıtmaktadır. Sağlık Tesislerimize bağlı 5 Diyaliz Merkezindeki cihaz sayıları arttırılarak 58’e çıkarılmıştır. İlçe ve köylerimizde ikamet eden tüm diyaliz hastalarının hizmet alımı sözleşmesine dahil edilmesi ile sorunsuz bir şekilde ulaşımları sağlanarak tedavi hizmeti almaları mümkün hale getirilmiştir.
Gerger, Sincik ve Göçeri Devlet Hastanelerinde yapılamayan Laboratuvar tetkiklerinin yapılan araç tahsisi vb. düzenlemeler sonrasında günlük olarak Kahta Devlet Hastanesinde yapılabilmesi sağlanmıştır"
Öz, şöyle devam etti:

"FTR (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon) ve Ortopedi branş hastaları için Spesifik Kemik Protein Testleri (Somatomedin C, Growth Hormon vb.) yapılmaya başlanmıştır. Hastane enfeksiyonları, enterik patojenler, solunum sistemi hastalıkları ve cinsel yolla bulaşan hastalık etkenleri PCR (Polimeraze Chain Reaction)  ile moleküler düzeyde testler. Otoimmün hastalıkların (Çölyak, Romatizmal hastalıklar) tanı ve teşhisi için Otoimmün testler, ayrıca Solunum Yolu Hastalıklarında etken olan viral patojenlerin saptanmasında kullanılan ve çoğu hastanede olmayan İFA (İmmunfluoresans Antikor) çalışılmaya başlanmıştır. Hastane enfeksiyonları, enterik patojenler, solunum sistemi hastalıkları ve cinsel yolla bulaşan hastalık etkenleri PCR (Polimeraze Chain Reaction)  ile moleküler düzeyde testler. Otoimmün hastalıkların (Çölyak, Romatizmal hastalıklar) tanı ve teşhisi için Otoimmün testler, ayrıca Solunum Yolu Hastalıklarında etken olan viral patojenlerin saptanmasında kullanılan ve çoğu hastanede olmayan İFA (İmmunfluoresans Antikor) çalışılmaya başlanmıştır. Hastane enfeksiyonları, enterik patojenler, solunum sistemi hastalıkları ve cinsel yolla bulaşan hastalık etkenleri PCR (Polimeraze Chain Reaction)  ile moleküler düzeyde testler. Otoimmün hastalıkların (Çölyak, Romatizmal hastalıklar) tanı ve teşhisi için Otoimmün testler, ayrıca Solunum Yolu Hastalıklarında etken olan viral patojenlerin saptanmasında kullanılan ve çoğu hastanede olmayan İFA (İmmunfluoresans Antikor) çalışılmaya başlanmıştır. Kronik Hepatitlerin tanı ve tedavi takiplerinde kullanılan Genotipleme (Moleküler Biyolojik Tiplendirme Yöntemleri) testleri Organ nakli olan hastalarda, hastalığın takibinde kullanılan       Sirolimus, Takrolimus vb ilaç düzey testleri FTR (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon) ve Ortopedi branş hastaları için Spesifik Kemik Protein Testleri (Somatomedin C, Growth Hormon vb.) yapılmaya başlanmıştır. Hastane enfeksiyonları, enterik patojenler, solunum sistemi hastalıkları ve cinsel yolla bulaşan hastalık etkenleri PCR (Polimeraze Chain Reaction)  ile moleküler düzeyde testler Otoimmün hastalıkların (Çölyak, Romatizmal hastalıklar) tanı ve teşhisi için Otoimmün testler, ayrıca Solunum Yolu Hastalıklarında etken olan viral patojenlerin saptanmasında kullanılan ve çoğu hastanede olmayan İFA (İmmunfluoresans Antikor) çalışılmaya başlanmıştır.Tümör ayırıcı tanısında kullanılan İmmünohistokimya ve Histokimya Genişletilmiş Paneli Mikro Elisa Testlerinden Gastrit tanısında kullanılan Helicobacter Pylori testi Büyük eksikliği hissedilen Genişletilmiş Alerji panel testleri çalışılmaya başlanmıştır. Tüberküloz Laboratuarına; daha güvenilir olan Kültür Tbc Antibiyogram ve Duyarlılık Testi Cihazı alınmıştır. Manuel olarak çalışılan İdrarda Toksik Madde Panel Testi, cihazlı sistem ile çalışılmaya başlanmış olup daha kaliteli ve güvenilir sonuçlar elde edilmesi sağlanmıştır. İlimizde ilk kez Tehlikeli Atık Bertaraf İhalesi yapılarak; tehlikeli atıkların, evsel ve tıbbi atıklardan ayrı toplanması ve bertarafı sağlanmıştır. Kahta ve Gölbaşı Devlet Hastanelerimizdeki Chiller grubuna profesyonel ekiplerce ses izolasyonu yapılarak ses seviyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kriterlerine uygun hale getirilmiştir. Genel Sekreterliğimiz Akılcı İlaç kullanımı birimi tarafından hazırlanan proje, Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili proje yarışmasında ilk 10’a girmiştir. Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Bakanlık onayıyla başlatılmış olup; eğitim programına tesisimiz çalışanları başta olmak üzere tüm Türkiye’den sağlık personeli kabulü yapılmaktadır. Genel Sekreterliğimiz, Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresine 12 proje ve 5 poster bildirisiyle katılmış olup; ‘’Eksiksiz Dosya İndikatörü Takibi İle Tıbbi Kayıtlardaki Hataların Düzeltilmesi’’ bildirisi ile “SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) En İyi Bilimsel Araştırma ve Yayın Ödülü” dalında 2.’lik ödülü almıştır. “Yanılgıdan Doğru Algıya Projesi” ile, katılımcılara etkili iletişim, beden dili ve yüz okuma sanatı, sıfır noktası, iknanın psikolojisi, iş ve özel hayatta kişiler arası ikna teknikleri, iknada beden dili kullanımı, iknada frekans teknolojisi, ikna yöntemlerinde kültürler arası farklılıklar, iknadan korunma yöntemleri, iknada nefes kullanımı, algı yönetimi ve çatışmayı uzlaşmaya çevirmek konularında eğitim verilmiştir.
“Proje Döngüsü Yönetimi projesi” ile; özellikle Sağlık Hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, hizmet yelpazesinin geliştirilmesi, hizmet sınırlarının genişletilmesini sağlayacak ve hizmet kalitesinin çıtasını üst seviyelere çıkaracak projelerin üretilmesi, verimliliğin arttırılması amaçlanmıştır. Genel Sekreterliğimizce, sağlıkta kaliteyi yükselterek Adıyaman halkına daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla hayata geçirilen projeler; sağlık tesislerimiz tarafından başarı ile uygulanmaktadır. Birliğimize bağlı tüm sağlık tesislerimizde devam eden “Renkli Gebelik Kartları Projesi” ile gebelerimizin Adıyaman ve tüm Türkiye’deki kamuya ait 1.2. ve 3. basamak sağlık tesislerinde, ayrıca özel sağlık kuruluşlarında öncelikli,hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti alması sağlanarak; Anne/ Bebek ölümlerinin azaltılması, sezaryen oranlarının düşürülmesi hedeflenmektedir"
"Besni İlçe Devlet Hastanemizde uygulanan “Sizin Bebeğiniz Bizim Fidanımız” projesi ile hastane bahçesinde bulunan fidanlara hastanemizde doğan bebeklerin adı verilerek hatıra ormanı oluşturulmaktadır" ifadelerini kullanan Öz, "Kahta Devlet Hastanesinde uygulanan “Yatan Hasta Bilgilendirme Film Projesi” (İnfo Kanal) ile; yatan hastaların işleyiş konusunda doğru bilgilenmeleri sağlanmaktadır. İpekYolu Kalkınma Ajansının desteği ile Çelikhan İlçe Devlet Hastanemizde uygulanmaya devam eden “Sağlığınıza Misafir Olduk Projesi” ile, Çelikhan Merkezine bağlı tüm belde ve köylerde yaşayan, çeşitli nedenlerle ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yeterince yaralanamayan bütün vatandaşlarımıza ve okul çağındaki çocuklarımıza ulaşılmaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile işbirliği içerisinde uyguladığı “Kardiyo-Dental Projesi” ile, Kardiyovasküler Cerrahi hastalarının acil bir durumu bulunmaması halinde operasyon öncesi hekim-hasta işbirliği ve hastanelerin koordinasyonu çerçevesinde ağız ve diş bakımları yapılmakta, böylelikle operasyon sonrası enfeksiyon risk faktörleri azaltılmaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile işbirliği içerisinde uyguladığı “Kardiyo-Dental Projesi” ile, Kardiyovasküler Cerrahi hastalarının acil bir durumu bulunmaması halinde operasyon öncesi hekim-hasta işbirliği ve hastanelerin koordinasyonu çerçevesinde ağız ve diş bakımları yapılmakta, böylelikle operasyon sonrası enfeksiyon risk faktörleri azaltılmaktadır. “Gülümsemenin Engeli Olmaz Sen Gül Ki Dünya Gülsün Projesi” ile; Adıyaman il merkezinde bulunan engelli bireylere yılda 2 defa ev ziyareti yapılmaktadır. Bu ziyaretlerde; ağız içi taramaları, flor vernik uygulamaları ve taramalara uygun tedavi planları oluşturulmakta, gereği halinde merkezimize davet edilen kişilerin genel anestezi altında tedavileri yapılmaktadır.
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye Diyabet Önleme Ve Kontrol Programı” kapsamında Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde halka yönelik “Diyabet Okulu” açılmıştır. Diyabet Okulu eğitimleri; Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, İç Hastalıkları Uzman Hekimleri, Psikolog, Fizyoterapist, Diyetisyen ve Diyabet Hemşiresi tarafından verilmektedir. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören danışanlar tarafından gerçekleştirilen Deliriyoruz adlı tiyatro gösterisi ve  yapmış oldukları el işi ürünleri, Hastane ve Adıyaman Üniversitesi Rektörlük binası stant alanlarında sergilenmiştir.  Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, engelliler açısından erişilebilir bulunarak “Erişilebilirlik Belgesi” ile ödüllendirilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan istatistik çalışmaları değerlendirilmesinde Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi istatistik birimi, kurum tarafından “Teşekkür Belgesi” ile ödüllendirilmiştir. 82.Yıl Ek Hizmet Binasında; Günde 10 farklı branşta uzman hekimin poliklinik yaptığı Semt Polikliniği, Laboratuar, Tetkik, Görüntüleme, TRSM, Evde Bakım Hizmetleri, Enjeksiyon/Pansuman, Günübirlik Tedavi ve İl Dışı Ambulans Servisi de dahil olmak üzere hasta yatışı dışında tüm sağlık hizmetleri sunulmaktadır.
Adıyaman’da, ilk defa Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği tarafından Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) müdahalesiyle böbrek taşı ameliyat gerçekleştirilmiştir. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa “Beyin Baloncuğu (Anevrizma) Ameliyatı” Beyin Cerrahisi Kliniği tarafından gerçekleştirilmiştir. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa “Minitoraktomi ile sınırlı Akciğer Rezeksiyonu Ameliyatı” Göğüs Cerrahisi Kliniği tarafından yapılmıştır. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez Laparaskopik Trans Abdominal Sürrenallektomi (kapalı yöntemle böbrek üstü tümör alımı) operasyonu Genel Cerrahi Kliniği tarafından yapılmıştır. KBRN Ünitesi (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehlikeli maddeler) gerekli düzenlemelerin yapılması ile hizmete hazır duruma getirilmiştir. Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nükleer Tıp Birimi kurulmuş olup, Gama Kamera denilen özel cihaz ile görüntüler elde edilmektedir. Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi amacı ile; Türkiye’deki en sessiz ve son teknolojiye sahip Manyetik Rezonans (MR) Cihazı hizmete sunulmuştur. Kemik Mineral Yoğunluğu Testi, Direkt Radyografi Sistemi (Tavana monte), Direkt Radyografi Sistemi (Taşınabilir) cihazları alınarak, hizmete sunulmuştur. Ameliyathanemize Ameliyat Mikroskobu, Flexible Video Laparoskopi Sistemi alınarak, hizmete sunulmuştur. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Aferez Trombosit Toplama Cihazı alınmış olup, il dışından trombosit getirilmesine gerek kalmadan kendi hastanemizde trombosit ihtiyacı karşılanmakta, acil durumlarda zaman kaybı yaşanmadan, hızlı ve kaliteli hizmet sunulmaktadır. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Sağlıkta Kalite Standartları’ndan 100 üzerinden 98.5 puan alarak kendi rol grubunda Türkiye’deki en yüksek puanı alan hastanelerden biri olmuştur. Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Maddelere maruz kalındığında hayat kurtarıcı olabilecek KBRN Arındırma Ünitemiz, gerekli malzeme ve ekipmanlarla donatılarak müdahaleye hazır hale getirilmiştir. Hastanemizin Hemodiyaliz Ünitesinde, standartları sağlamak ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Cihaz sayımız 9’dan 16’ya yükseltilmiş olup, ihtiyaç duyulması halinde 20 üniteye çıkarılabilecek fiziki yeterlilik sağlanmıştır. Dahiliye Kliniğimizin bir bölümünde gerekli fiziki düzenlemeler yapılarak ve cihazlar temin edilerek 6 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi açılmıştır. Hastanemizin (Ameliyathane, Acil Servis, Yoğun Bakım Üniteleri, Klinikler vb.) gaz ihtiyacını karşılamak için Merkezi Oksijen Santrali kurulmuştur. Böylelikle dışarıdan tüplerle O² taşımanın önüne geçilmiştir. 4 bin m² alanda, tüm misafirlerimizin istifade edebileceği standartlara uygun 200 araç kapasiteli modern bir otopark inşa edilerek hizmete açılmıştır. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarımız başta olmak üzere tüm yatan hastalarımıza ücretsiz traş hizmeti verilmektedir. 4 bin m² alanda, tüm misafirlerimizin istifade edebileceği standartlara uygun 200 araç kapasiteli modern bir otopark inşa edilerek hizmete açılmıştır. Sağlıkta hijyen kuralları gereği yataklı servislerimizde bulunan 149 refakatçi koltuğu; leke tutmaz, silinebilir antibakteriyel (tay tüyü) kumaş ile döşenmiştir. Faturalama, Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi, Personel Özlük ve Arşiv Birimleri için hastanemizin 4.katında yer inşa edilmiş ve kısa sürede faaliyete geçirilmiştir. Acil Servisimizde arena tipi alan ve müşahede altına alınan hastalarımız için gözlem hemşireliği alanı kurulmuş, kırmızı alanda fiziki değişiklikler yapılarak, hastalarımıza daha etkin müdahale edilebilmesi için gerekli tüm tıbbi donanım sağlanmıştır. Cihaz kurulumu yapılan bölümdeki eksiklikler (giyinme oda bölmeleri, kurşun panel, kurşun kapı, asma tavan vb.) giderilmiştir. Yaşlılara yönelik standartlara uygun düzenlemeler yapılmıştır.            (Merdiven kaydırmaz bantları, engelli WC, braille alfabeli bilgilendirme ve yönlendirme tabelaları, koridorlara uyarıcı Engelli Şerit çalışması vb.) Kahta Devlet Hastanesi’nde ilk kez son teknoloji MR (Emar) Cihazı kurularak faaliyete geçirilmiştir. Kahta Devlet Hastanesi’nde 2 kesitli Bilgisayarlı Tomografi Cihazı değiştirilerek en üst teknolojiye sahip 16 kesitli cihazla hizmet verilmeye başlanmıştır. Kahta Devlet Hastanesi’nde ilk kez Kemik Mineral Yoğunluğu (Kemik Dansitometresi, DEXA) taraması cihazımız kurularak faaliyete geçirilmiştir. Son teknoloji Panaromik Röntgen Cihazı, Mamografi Cihazı alınarak hizmete sunulmuştur. Beyin ve Sinir Cerrahisi ve ilk kez Acil Tıp Uzmanı ataması yapılmıştır Hastanemize Çocuk Gelişim Uzmanının atanması ile birlikte Çocuk Gelişim Birimi kurulmuştur. Polikliniklerinden yönlendirilen çocukların gelişimi değerlendirilmekte ve ailelerine bilgilendirme yapılmaktadır. Endoskopi cihazı alınarak Kahta’da ilk kez endoskopik girişimsel işlemler yapılmaya başlanmıştır.
Kahta Devlet Hastanesinin talebi üzerine mülkiyeti belediyeye ait olan 5 bin metrekarelik alan Kahta Devlet Hastanesine tahsis edilecek olup, bu alana Hemodiyaliz Merkezi, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi, Misafirhane yapılacaktır. Kahta Devlet Hastanemiz Sağlıkta Kalite Standartları’ndan 100 üzerinden 94,22 alarak kendi rol grubunda Türkiye’deki en yüksek puan alan hastanelerden biri olmuştur" diye konuştu.

-DİYALİZ MERKEZİ

Diyaliz merkezine de değinen Öz, "Diyaliz hasta sayısının artması nedeniyle yetersiz kalan Diyaliz Salonu genişletilmiş olup, ünitemiz 9 adet hemodiyaliz cihazı ile hizmetine devam etmektedir. Gebe Bilgilendirme Sınıfı oluşturulmuş olup 550 gebeye eğitim verilmiştir. Çocuk Servisimiz ve Çocuk Polikliniğimizin bekleme alanlarına oyun parkı yapılmıştır. Çocuk ve erişkin hastalara, ayrıca refakatçilere yönelik iç dizayn çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hastanemizin Eğitim salonu ve Sağlık Kurulu Birimi yeni inşa edilen geniş alana taşınmıştır. Ayrıca Doktor Odası ve Toplantı Odası oluşturulmuştur. Acil bekleme alanı fiziki olarak genişletilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca bay ve bayan müşahede alanları düzenlenmiştir.  Acil Servis ambulans dönüşlerinde yaşanan sıkıntıları kaldırmak amacıyla dönüş yolu, otopark sorunlarını gidermek amacıyla da yaklaşık 1000 m² yeni otopark alanı yapılmıştır.  Acil servis biriminde 3 adet Ambulansımız için kapalı garaj inşa edilmiştir.
Hastalarımızın poliklinik bekleme alanlarında rahat edebilmeleri için gerekli fiziksel ve donanımsal düzenlemeler hayata geçirilmiştir.  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezimizin geniş bir alana taşınması ile yetersiz olan fiziki şartları düzeltilmiştir.  Hastane binasının hava şartlarından etkilenmemesi için komple çatı onarımı yapılmıştır.  Bahçeye 2000 fidan dikilmiş, çim alanlarında peyzaj çalışmaları yapılmıştır. Hastalarımızın poliklinik bekleme alanlarında rahat edebilmeleri için gerekli fiziksel ve donanımsal düzenlemeler hayata geçirilmiştir.  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezimizin geniş bir alana taşınması ile yetersiz olan fiziki şartları düzeltilmiştir.  Hastane binasının hava şartlarından etkilenmemesi için komple çatı onarımı yapılmıştır.  Bahçeye 2000 fidan dikilmiş, çim alanlarında peyzaj çalışmaları yapılmıştır. Hidrojen Peroksit Sterilizasyon Cihazı, Kemik Dansitometre Cihazı alınmış ve Medikal Oksijen Üretim Sistemi kurularak faaliyete geçirilmiştir. Besni Devlet Hastanemiz başarı puanlarını önemli oranda arttırarak  C grubundan B grubuna yükselmiştir. Gölbaşı Devlet Hastanemiz yeni binasına 2016 Mayıs ayında taşınmış olup, 84 yatak kapasitesi ile hizmete devam etmektedir. Hastanemizde; 2015 yılı muayene sayısı 213.386 iken yeni hastane binasının hizmete geçmesiyle  2016 yılında 226.078’e yükselmiştir. Hastanemizde yapılan ameliyat sayısı 2015 yılında 1.282 iken yeni hastane binasının hizmete geçmesiyle 2016 yılında 1.521’e yükselmiştir. Hemodiyaliz ünitemizde; her hastaya bir televizyon kurulumu tamamlanmış olup, 1 izolasyon odası ve toplam 12 tedavi kapasitesiyle en üst seviyede hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir. Klinikler, Ameliyathane, Doğumhane ve Yoğun Bakım Birimlerinin girişine Görüntülü Diyafon Sistemi kurulmuştur. Gebe Bilgilendirme Sınıfı; kadın doğum servisindeki yeni odası ve konforuyla hizmet vermektedir. Poliklinik oda sayısı 19’dan 24’e çıkarılmış, oda ve hasta bekleme alanlarındaki koltuklar yenilenmiş ve gerekli fiziki düzenlemeler yapılmıştır. Emzirme ve Bebek Bakım Odası üst düzey konforuyla hizmet vermektedir. Diş polikliniklerimiz; en modern diş ünitleri ile 2015 yılında 20.233, 2016 yılında ise 25.652 hastaya üst düzey hizmet sunmuştur. Diş polikliniklerimiz; en modern diş ünitleri ile 2015 yılında 20.233, 2016 yılında ise 25.652 hastaya üst düzey hizmet sunmuştur.  Başhekimlik, Poliklinik, Hemodiyaliz ve Acil girişlerinde park yeri düzenlemeleri yapılmış, 2015’de yapılan kapalı otoparka ilaveten açık otopark alanı oluşturulmuştur.  Hastane bahçesinde hastalarımız ve çalışanlarımız için iki adet kamelya ve normal oturma alanları yapılmıştır. Engellilere yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.  Personelimizin poliklinik saati dışında dinlenmesi ve etkinlikler için dinlenme alanı oluşturulmuştur.  1 adet olan kantin sayımız Acil ve Poliklinik kantini olarak 2’ye çıkarılmıştır"dedi.

 Göz ameliyatları için yeni Fako Cihazı hakkında da bilgilendirmede bulunan Öz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kalite Eğitimleri ile Sağlıklı Kalkınmaya İlk Adım Projesi” ile Çelikhan İlçe Devlet Hastanemizde çalışan personele ve idari kadroya, kurumsal imaj, itibar, markalaşma, mevzuat ve Kalite Yönetim Sistemlerine yönelik eğitimler verilmiştir. Ayrıca İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen proje kapsamında hastanemiz OHSAS 18001 Kalite Yönetim Sistemi ile belgelendirilmeye hak kazanmıştır. Hastanemizde 2016 yılı içerisinde 10 yataklı Çocuk Hasta Servisi açılmıştır. Açılan servisimiz kalite standartlarına uygun olarak dizayn edilmiştir. Hastanemizde 2016 yılı içerisinde 10 yataklı Çocuk Hasta Servisi açılmıştır. Açılan servisimiz kalite standartlarına uygun olarak dizayn edilmiştir. Hastanemizde hemşire sayımız bir önceki yılda 23 iken 2016 yılında 34’e, laborant sayımız 3’ten 5’e yükselmiştir. Yine 2016 yılı içerisinde 1 diyetisyen hizmete başlamıştır. Personel sayılarımızdaki artış hastalarımıza verilen hizmet kalitemizi de artırmaktadır. Hastanemizin 25 olan tescilli yatak kapasitesi Çocuk Servisinin açılmasıyla birlikte fiili olarak kullanılmaktadır. Hastanemizin personel, misafir ve engelli otopark alanında düzenleme yapılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir.  Hastalarımızın dinlenebilmeleri ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için peyzaj düzenlemesi yapılmış, 2600 m² alana çim ekimi ve ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir.  Bina etrafına yağmur suları için kanal döşenmiştir. Personel barınma ihtiyacını karşılamak üzere; aile için 4 daire, bekâr personel için ise 10 stüdyo odadan oluşan personel lojmanı hizmete açılmıştır.  Acil serviste de polikliniklerimize ek olarak,  gerek çalışma ortamı, gerek hasta ve hasta yakınlarının daha rahat hizmet alabilecekleri bir ortam mevcuttur.  Acil Servis birimimiz 1. Seviye acil sağlık hizmeti düzeyine çıkarılmıştır.  Hastane bahçesinde ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Hastanemizde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalar, atık su, yağmur suyu, kanalizasyon, çatı, elektrik alt yapısı, atık deposu, asansör, yemekhane, havalandırma vb. tadilat-onarım ve düzenlemeler yapılmış, eksik olan tüm tıbbi cihaz ve donanımlar tamamlanmıştır. Kahta Devlet Hastanesinden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı haftada bir gün çalışacak şekilde görevlendirilmiştir. Acil Servis Bölümündeki Medikal Gaz Sistemi yenilenmiştir. Hastane ve personel lojmanın altyapı düzenlemeleri ve onarımı Lojman çatısında geniş çaplı tadilat çalışmaları yapılmıştır.  Bodrum katta bulunan jeneratör İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun olacak şekilde hastane dışına çıkarılmıştır. Güvenlik kameraları gece görüşlü kameralarla değiştirilmiş, eksik olan yerlere ilave kameralar eklenmiş, arızalı olan kayıt cihazı yenilenmiştir. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı göreve başlamış olup; 20 yaş dişi, çene kistleri, odontojenik ve non-odontojenik çene kist ameliyatları, çene tümörlerinin cerrahi ameliyatları, temporomandibular eklem rahatsızlıklarının tedavisi ve apikol rezeksiyon gibi operasyonlar merkezimizde yapılmaya başlanmıştır. Böylelikle cerrahi operasyonlar için hastaların başka illere sevk edilmesinin önüne geçilmiştir. Çalışanlarımız ve merkezimize başvuran hasta ve refakatçilerin soğuk-sıcak havalardan korunmaları amacıyla çift kapılı giriş düzenlemesi yapılmıştır. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz tüm hastaları MHRS üzerinden randevu  alabilmektedirler.  Kapalı ve Açık Cezaevine Diş Hekimi görevlendirilerek haftanın 5 günü cezaevlerinde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin sunulması sağlanmıştır. Böylelikle cezaevindeki tutukluların hastanelere nakliyesi sırasında oluşabilecek güvenlik riskleri ortadan kaldırılmıştır."

 

Kaynak : PHA
Haberin Videosu :
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Terör Suçundan Aranan Şahıs, Çelikhan’da Yakalandı
Terör Suçundan Aranan Şahıs, Çelikhan’da Yakalandı
Adıyaman’da Kaçak Avlananlara Bin 322 Lira Ceza Kesildi
Adıyaman’da Kaçak Avlananlara Bin 322 Lira Ceza Kesildi