Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden İddialara Cevap

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medyada dile getirilen iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden İddialara Cevap

Müdürlük tarafından iddialara karşın verilen cevapta, "36 kilometre ve üzeri köylerin taşımalı eğitimden çıkarılması ile ilgili olarak Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliğinin; 6.maddenin e bendi “(Değişik:RG-3/7/2016-29761) İklimi ve ulaşım şartları taşımaya elverişsiz olan veya taşınması ekonomik olmayan yerleşim birimlerindeki ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencileri, öncelikle yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu okullara yerleştirdikten sonra, taşıma kapsamına alınacak diğer öğrencilerin planlamasını yapmak,”
21.maddenin 3.bendi “Komisyonlar, planlama ve değerlendirmelerinin hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, millî eğitim müdürlüklerine tahsis edilen ödeneklerin ve diğer kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasından, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, öğrenci taşıma uygulamasının yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesinden, bu yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumludurlar.” denmektedir. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü başkanlığında ve Okul Müdürlerinden oluşan Taşıma planlama komisyonu kararınca; Komisyon taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliğinin 6.maddesinin e bendine göre, “36 km ve üstü taşıma güzergahı köylerin ara sınıf öğrencilerinin puan üstünlüğüne bakılmaksızın ivedi ve öncelikli olarak pansiyonlara yerleştirilmesi, ayrıca bu bölgelerden 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 9.sınıfa kayıt yapacak öğrencilerin (öncelikli olarak) puana bakılmaksızın yerleştirilmesi uygun görülmüştür” kararı üzerine bu uygulama komisyon kararı gereğince uygulanmıştır. Ayrıca pansiyonlarımızda herhangi bir sıkıntı bulunmamakta olup öğrencilerimiz için yeterince yer vardır. Zaten çok uzun mesafeler öğrencileri zaman, fiziki ve ruhsal olarak derinden etkilemektedir. Buda derslerinde kullanabilecekleri kapasitelerini olumsuz etkileyecek ve başarısızlığa sebep olacaktır. İlçe komisyonu tarafından okullarımızın fiziki durumları, ilçemizin öğrenci sayısı gibi temel kriterler göz önüne alınarak ilçe planlaması yapılmıştır"denildi.

- ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK PUANLA YERLEŞEMEMESİ, İLÇENİN EĞİTİM KALİTESİNİN ARTMASINA BAĞLIDIR

Öğrencilerin istedikleri okula yerleşememesine de değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimizin yüksek puanla istedikleri okullara gidememesi okul kontenjanlarının yetersizliği değil İlçemizin artan başarısından kaynaklanmaktadır. 2014 kasım ayında yapılan TEOG sınavında 340 puan civarından olan ilçe ortalamamız 471,5 puana yükselmesi eleştirilecek bir durum değil aksine tebrik edilecek bir başarıdır. Yüksek puanla başvurduğu okula giremeyenler kontenjan yetersizliğinden değil okul puanların yükselmesinden dolayı yerleşememiştir. Aynı zamanda ilçemizde halen 474 boş kontenjanımız bulunmakta olup ilgili komisyon tarafından başvurular değerlendirilip bu boş kontenjanlara sınav puanı üstünlüğüne göre yerleşim yaptırılacaktır. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Merkezi olarak TEOG Sınavları yapılmakta olup sınavlar sonucunda alınan YEP puanı ile istenilen lise tercih edilmektedir. Sınavdan öğrencilerin yüksek puan alması ve ortalamanın yükselmesi ile Müdürlüğümüzün ne gibi ilgisi olabilir? Fakat öğrencilerimizin ortalamalarının yükselmesi, daha fazla net yapması BAŞARI değil midir? Besni’mizin başarılı öğrencilerinin özellikle Besni’de ki okullarımızı tercih etmesi de eğitimde ki durumumuzu daha iyi göstermektedir. Buradan anladığımız kadarıyla amacın, kontenjan, TEOG veya mağdur olan aileler değil bu gibi asılsız iddialar ile Milli Eğitim Bakanlığımızı ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzü yıpratmaya çalışmak olduğu anlaşılmaktadır. İlçemizde son üç yıl içerisinde artan bir LYS tablosu bulunmaktadır. Son üç yıl içerisinde 14 Tıp Fakültesi, 36 hukuk fakültesi,15 Diş Hekimliği,36 Mühendislik ve 192 Eğitim Fakültesi kazanan öğrencimiz bulunmaktadır. Ayrıca son üç yılda 827 öğrencimiz toplam üniversitelerimizin çeşitli bölümlerine yerleşmiştir. İstatistiki verilerimize baktığımız zaman yerleşme oranında yakaladığımız artış LYS de ki başarımızı göstermektedir. Eğitim tek bir birey üzerinden değil bütün bireyler üzerinden değerlendirilmelidir. Tek bir bireyin başarılı olması bütün ilçenin başarılı olduğu anlamına gelmemektedir. Kişiler üzerinden bir değerlendirme yapılması harcanan emeğin görülmesini istemeyerek, konunun saptırılmasıdır"

- ATATÜRK İLE ALIP-VEREMEDİĞİMİZ BİR DURUM SÖZKONUSU OLAMAZ

Atatürk iddialarına ilişkin verilen cevapta ise "İstiklal Savaşı kahramanlarımızdan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Müdürlüğümüzün alıp veremediği bir durum söz konusu değildir. Daha önce 23 Nisan günü Atatürk’ten bahsedilmedi diye hakkımızda atılan iftiralar sonucunda incelenen kamera görüntüleri neticesinde Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar'ın konuşmasında Atatürk’ten bahsettiği ortaya çıkarken Mükemmel bir Atatürk Oratoryo’ sunun da sergilendiği halde bu mesnetsiz iddialara devam edilmektedir. İlçemizde bir kurumumuz tarafından bizden alınan ve iade edilmeyen büyük boy Atatürk posterini bulunamayınca arkadaşlarımız bu şekilde buldukları posteri asmışlardır. Türk Bayrağı ile asılan Atatürk posterinin uyumsuzluğu gözümüzden kaçan bir durumdur.  Daha önemlisi görür görmez düzeltilmesi talimatı verilmiştir.  Öğrencilerine Milli Mücadeleyi, vatan sevgisini öğreten bir kurumun Atatürk karşıtı gibi gösterilmesi talihsizliktir ve iftiradır. Yapmış olduğumuz her açıklamada ve törende Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Milli Mücadelemizin Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hem andık hem de geleceğimizin teminatı çocuklarımıza özellikle anlattık. Fakat Atatürk sevgisi asılan resmin büyüklüğü ve küçüklüğü ile mi ölçülecektir?  Bizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşmanı gibi göstermek isteyenler bir defa lütfedip kurumumuzun içerisine teşrif ettikleri anda her köşe başında bulunan Atatürk resmini görünce utanacaklar mı acaba? Hiçbir kişi veya kuruluş Atatürk ve Vatan sevgisini bizim kadar yansıtamaz. Göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine ilerlemek resmin büyüklüğü ile değil fikirlerin uygulanması ile oluşur"ifadeleri yeraldı.

- OKULLAR ÇÜRÜK OLDUĞU İÇİN YIKILIYOR

Okulların yıkılmasına da yer verilen açıklamada, "İlçemizde yıkımı yapılan okullarımızın tamamı binaların çürük raporlu olmasından dolayı yıkılmıştır. Çocuklarımızın çürük raporu olan tehlikeli bir binada eğitim görmesi, görmeye devam ettirilsin denilmesi acaba hangi vicdan tarifi ile ölçülür. Besni Rehberlik Araştırma Merkezi yıkılması da gene verilen çürük raporu doğrultusunda yapılmış olup aynı yerde Besni Eğitim Vakfı İlkokulu ile aynı binada hizmet vermektedir. Besni İmam Hatip Ortaokulu'nun üst üste verilmiş yıkım kararları varken nasıl öğrencileri o binada bırakabilirdik. Bizim için tek bir ferdin zarar görmesi kaldırılabilir bir yük değildir. Bu sebepten dolayı yıkım kararı olan bir binada eğitim öğretim yapılması ve hizmet verilmesi uygun değildir. Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin boş olan katında eğitimine devam etmektedir. Zaten şu anda 2. Etap TOKİ bölgesinde yerine okul inşaatı başlamıştır ve ikinci dönem eğitim-öğretim faaliyetine başlayacaktır. Kaldı ki Sayın Kaymakamımız Ahmet Gencer’in de açıkladığı gibi ilçemizde Besni İmam Hatip Ortaokulu binası, aynı yerde bir ilkokul binası, Kesmetepe Ortaokulu, Çakırhüyük İlk-Ortaokulu, Atmalı İlk-Ortaokulu, Aşağı Söğütlü İlkokulu, Uzunkuyu Ortaokulu, Karagüveç Ortaokulu, Ali Erdemoğlu Fen Lisesi- Yurdu olmak üzere 9 adet okul ve 1 yurt yatırım programına alınmıştır.  Besni Osman İSOT M.T.A.L Lisesinin yanında ki arazide yurt yapılması için çalışmalar ve girişimler devam etmektedir. Besni Öğretmen Evi bizim göreve gelmemizden önce kapatılmış, göreve geldiğimiz andan itibaren yeni bir öğretmen evi için faaliyetlerimiz ve girişimlerimiz devam etmektedir"denildi.

Yönetici Atama takvimini belirleyenin İl Milli Eğitim Müdürlü olduğu aktarılan açıklamada, yönetici atama süreleri belirlenmesi ile müdürlüğün hiçbir ilgisi olmadığı gibi asla müdahale şansının da olmadığı, kulaktan dolma bilgiler ile bu suçlamaların mesnetsiz iddialar olup iftira olduğu kaydedildi.

- FİZİKİ YETERSİZLİKTEN DOLAYI OKUL TAŞINDI

Okul taşınma iddialarına ise şöyle cevap verildi:

"Müdürlüğümüze bağlı A.C. Yamazaki İlkokuluna ait Anasınıfı fiziki yetersizlikten dolayı geçici bir süreliğine taşınmıştır. Eğer böyle olmasaydı ikili eğitime geçilecekti. Çocuklar 06:40 da derse başlayacaktı. Böyle bir olumsuzluk oluşmaması için öğrenciler yeri müsait olan M. Sadık Paccı Anaokuluna taşınmıştır. Bölgedeki M. Sadık Paccı Anaokulu bu öğrencileri ve daha fazlasını alabilecek kapasiteye sahiptir. Bunun dışında son 3 yıldır birleştirilmiş sınıflarda dahil olmak üzere müdürlüğümüze bağlı herhangi bir anasınıfı kapatılmamıştır. Bununla birlikte onlarca yeni sınıf açılmıştır. İstiklal Anaokulu, Şehit Bekir Oruçtutan İlkokulu, Tuğsuz Ali Ağa İlkokulu, Mustafa Baba İlkokulu ve Fen Lisesi bünyelerinde yeni anasınıfları açılmıştır. Okul öncesinde Türkiye ortalamasının %63 iken biz %90’ı yakaladık. İnşallah bu oran seneye %100’ü bulacaktır. Ama zorunlu yapılan bir uygulamadan dolayı fütursuzca saldırılması insanın aklına ister istemez art niyet getirmektedir"

- HİÇBİR HAYIRSEVER KÜSTÜRÜLMEDİ

Hayırseverlerin küstürülmesine ilişkin iddilara ise "İlçemizde hiçbir hayırsever küstürülmedi. Sayın Kaymakamımız Ahmet Gencer’in de defalarca basında açıkladığı gibi, Sayın ve çok değerli İş Adamımız Ali Erdemoğlu Beyefendi tarafından yapılacak olan Ali Erdemoğlu Fen Lisesi ve Yurdu Projesi bunun en güzel örneğidir. Eğer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi web sitesi (besni.meb.gov.tr ) ni takip etmiş olsalardı hayırsever hemşerilerimiz ile yapmış olduğumuz etkinlik ve faaliyetleri görüp bu şekilde isnatsız suçlamalar yaparak ortaya çıkmazlardı. Kısacası Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler hesabını veremeyeceğimiz hiçbir çalışma yapmadık. Yapılan çalışmalarımız azami memleket ve millet sevdası ile yapılmış, attığımız her adımda devletimizin çıkarı gözetilmiştir. Memleketin hiçbir sorununa kulak tıkamadık iyileştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Şunu da herkesin bilmesini istiyoruz ki; Biz gerekli cevabı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, hakkımızda ne kadar da iftira, asılsız iddia ve yıpratma politikasına gidilse de görevimizi en iyi şekilde yaparak; müfterilere, iddia sahiplerine vereceğiz. Bugüne kadar yapılan saldırılara cevap vermeyişimiz haksız olduğumuzdan değil, almış olduğumuz devlet terbiyemizden ve edebimizden ileri gelmektedir. Herhangi bir konuda bilgi almak isteyenler için kapımız sürekli açık olup, çay içmeye bekleriz. Biz 109 kurum yaklaşık 1400 kişilik personel ve 19 bin öğrenci ile birbirimize bağlı Besni’nin en büyük ailesiyiz. Bizim üzerimizden prim yapmak isteyenlerin bizlere isnat ettiği asılsız iddialar ve iftiraları kınıyoruz bu kişilerin bu talihsiz açıklamalarını talihsizlik ve akıl tutulması olarak değerlendiriyoruz. Bu mesnetsiz iddialar ve iftiraların devam etmesi halinde gerekli yasal haklarımızı aramak için gerekli adli mercilere başvuracağımızın bilinmesini istiyoruz. Başta Sayın Valimiz Nurullah Naci Kalkancı olmak üzere, Sayın Kaymakamımız Ahmet Gencer, İl Milli Eğitim Müdürümüz Mete Kızılkaya ve Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak İlçemizin eğitim ve öğretimini daha iyi yerlere taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda katkı sağlamak isteyen tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile de iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz" denildi.

                                                                                                                                                                      

Kaynak : PHA
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Üst Geçitler Temizlendi
Üst Geçitler Temizlendi
Gürlevik Ana İsale Hattında Yenileme Çalışması Yapıldı
Gürlevik Ana İsale Hattında Yenileme Çalışması Yapıldı