istanbul escort

porno izle

porno indir

Advert

Fatma Ulubey: "Özelleştirme Politikası Kabul Edilemez"

Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey, kamu mallarının satışı ile ilgili açıklama yaptı.

Fatma Ulubey:
Fatma Ulubey:
Bu içerik 693 kez okundu.

Ulubey, yaptığı açıklamada, ekonomik krizin çaresini kamu mallarını satarak geçiştirmeye çalışıldığını savundu.

"Ekonomik ve toplumsal sorunlar üzerinde  politika üretemeyenler  ne yazık ki, kurtuluşu ,ekonomik krizden çıkış yolunu kamu mallarını satmakla buluyorlar" diyen Ulubey, şöyle konuştu:

"Son günlerde belki de çoğumuzun farkında bile olmadığı ve gece yarısı geçirdikleri torba yasalarla, bir oldu bittiyle istediklerini, istedikleri an geçirdiler. Şeker Fabrikaları satılmasın diye CHP Milletvekilleri direniyor. Bakın şimdi de şöyle bir konu var; Hazine müşteşarlığı bir tasarı hazırlamış, bu tasarıya göre bütün kamu binaları yani devlete ait tüm gayrimenkuller Hukuki icara ile tüm kamu binaları, oto yollar, barajlar, körfez ülkelere satılacakmış. İslami rejimle yönetilen ülkelere Hukuki icra yolu ile, dilerim yasallaşmasın" 
Özelleştirmelere de değinen Ulubey, "Bakın, özel­leş­tir­me­ler yo­luy­la Tür­ki­ye'nin en bü­yük ka­mu ku­ru­luş­la­rı sa­tıl­dı. Stra­te­jik öne­me sa­hip olan çok sa­yı­da­ki ku­ru­luş­ta ulus­la­ra­ra­sı şir­ket­ler söz sa­hi­bi ol­du. Hiç unutmam 2005'te Türk Telekom'un yüz­de 55'i Arap ser­ma­ye­si Ojer Te­le­ko­m'a, TÜP­RA­Ş'ın yüz­de 51'i 4.1 mil­yar do­la­ra İn­gi­liz Shell- Koç or­tak­lı­ğı­na sa­tıl­dı. 2006'da Petkim'in yüz­de 51'i 2 mil­yar do­la­ra Azer So­ca­r'a, Tekel'in 6 adet si­ga­ra fab­ri­ka­sı 1.7 mil­yar do­la­ra Hol­lan­da mer­kez­li Bri­tish&Ame­ri­can To­bac­co'ya sa­tıl­dı. Tekel'in iç­ki bö­lü­mü­nü 2003'te alan yer­li Mey, 3 yıl son­ra al­dı­ğı fi­ya­tın 2,5 ka­tı­na his­se­le­ri AB­D'li fon TPG'ye dev­ret­ti. Fon 5 yıl son­ra Me­y'i özel­leş­tir­di­ği fi­ya­tın yak­la­şık 10 ka­tı fi­ya­ta İn­gi­liz Di­age­o şir­ke­ti­ne sat­tı.
Anlayacağınız yabancı firmalar kar etti. TÜP­RA­Ş'ın yüz­de 14.76'sı, THY'nin yüz­de 26'sı, Petkim'in yüz­de 25'i, Halk Ban­ka­sı'nın yüz­de 17'si, Te­le­ko­m'un yüz­de 9'u borsa­da ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­ra sa­tıl­dı. Ay­rı­ca AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de ka­mu­nun sa­hip ol­du­ğu li­man­lar, elek­trik da­ğı­tım şir­ket­le­ri, araç mu­aye­ne is­tas­yon­la­rı ve fab­ri­ka­lar özel­leş­tir­me iha­le­le­ri yo­luy­la ya­ban­cı­la­rın eli­ne geç­ti. Öte yan­dan, Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu da el ko­nu­lan ban­ka­la­rın sa­hip­le­ri­ne ait şir­ket­le­ri de ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­ra sat­tı. Telsim'i İn­gi­liz­ler, Di­gi­tur­k'ü iha­le­siz Ka­tar­lı­lar aldı" diye konuştu.

 

Kaynak : PHA
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Başkan Demirkol İle Parklar Daha Güvenli
Başkan Demirkol İle Parklar Daha Güvenli
Kaymakam Kaya, Çiğköfte Tanıtımı İçin Tezgaha Geçti
Kaymakam Kaya, Çiğköfte Tanıtımı İçin Tezgaha Geçti