Advert
Adıyaman
Giriş Tarihi : 28-12-2019 17:45

Kıbrıs TMT Başkanı Yılmaz Bora: Türkiye Kıbrıs'a Barış Huzur Getirdi - Videolu Haber

GAP Gazeteciler Birliği Genel Merkezi tarafından düzenlenen ‘Kıbrıs Meselesi’ başlıklı konferans Malatya ve Adıyaman’da düzenlendi.

Kıbrıs TMT Başkanı Yılmaz Bora: Türkiye Kıbrıs'a Barış Huzur Getirdi - Videolu Haber

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 21-25 Aralık şehitler haftası adıyla yapılan etkinlikler ada dışına da taşındı ve Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı ve Kıbrıs gazisi Yılmaz Bora, 'Kıbrıs Meselesi' başlıklı konferansıyla vatandaşları bilgilendirdi.
Konferansın açılışında konuşan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, gazetecilerin toplumu aydınlatma gibi bir görevleri de olduklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün Akdeniz'de bulunan doğalgaz ve petrol rezervleri için emperyalist devletler güç gösterisinde bulunuyorlar, bu sebeple Kıbrıs davası her zaman önemliydi, Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle Kıbrıs’ın önemi daha da arttı. Bu aktüel konuyla ilgili hemşerilerimiz vatandaşlarımız bilgilerini güçlendirsinler diye bu konferansı tertip ettik, konuşmacı büyüğümüz Yılmaz Bora beyde EOKA Örgütü tarafından silahlı saldırıya uğramış bir gazimizdir." dedi.

Yılmaz Bora, ise konferansın ilk bölümünde 1974 barış harekatıyla Kıbrıs'ı terör yuvasına çeviren Rum ve Yunan çetelerinin bertaraf edilerek Kıbrıs'a huzur ve sükuneti Türkiye’nin sağladığına dikkat çekerek, şunları ifade etti:

".. 571 yılında Venedikliler ’den alınan ve 307 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalan Kıbrıs’ın yönetimi 1878 yılında, hükümranlık hakkı Osmanlı İmparatorluğunda kalmak kaydıyla, İngiltere'ye devredilmiştir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere’nin ayrı saflarda yer almasının da bir sonucu olarak, İngiltere 1914'te tek taraflı bir kararla adayı ilhak etmiştir. Türkiye Ada üzerindeki İngiliz egemenliğini Lozan Antlaşmasıyla 1923'te tanımıştır.

-"18.YÜZYIL BAŞLARINA KADAR KIBRIS'TAKİ TÜRK SAYISI RUMLARDAN FAZLA OLMUŞTUR"

1931’den itibaren Kıbrıslı Rumlar, Yunanistan ile birleşme taleplerini yoğunlaştırmışlardır. Kıbrıs’ın Yunanistan ile birleştirilerek, tamamen bir “Elen” adası haline getirilmesi şeklinde özetlenebilecek olan “ENOSİS” kampanyasına, İkinci Dünya Savaşından sonra hız verilmiştir. Yunanistan, 1954'te Kıbrıs sorununu Birleşmiş Milletlere götürme kararı almıştır. Yunanistan, 1954-1958 yılları arasında "self-determinasyon" amacıyla BM'ye yaptığı çeşitli başvurularda bir başarı sağlayamamıştır. Bu arada Yunanistan'dan gelen Albay Grivas 1955 yılında EOKA terör örgütünü kurmuş ve Ada’daki şiddet eylemleri giderek artmıştır. 1955-1958 döneminde Kıbrıslı Türkler 33 karma köyü terk etmek zorunda kalmışlardır. İngiltere bu durumda, 1956'da, sadece Rumların değil, aynı ölçüde Kıbrıslı Türklerinin de "self determinasyon" hakkı bulunduğunu ve bu çerçevede taksim talebinin de geçerli bir seçenek oluşturduğunu açıklamıştır."

Şiddet eylemleri nedeniyle 1955-58 döneminde Kıbrıslı Türklerin 33 karma köyü terk etmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Bora, "Enosis'e karşı kendi örgütlenme çalışmalarına başlayan Kıbrıslı Türkler, gelişmelere paralel olarak, "taksim" görüşünü geliştirmişlerdir. Yunanistan'ın BM'den tek taraflı "self-determinasyon", Enosis lehinde bir karar elde edememesi, Kıbrıslı Türklerin Enosis'e karşı direnişleri ve Türkiye’nin kendilerini desteklemekteki kararlılığı, Türkiye ile Yunanistan arasında müzakerelerin başlatılmasına imkân sağlamıştır. Türkiye ile Yunanistan 11 Şubat 1959 tarihinde Zürih'te anlaşmaya varmışlar, Londra'da İngiltere'nin ve Kıbrıs'taki iki toplumun liderlerinin onayını almışlardır. Bu şekilde ortaya çıkan Zürih ve Londra Anlaşmaları bağımsızlık, iki toplumun ortaklığı, toplumsal alanda otonomi ve çözümün Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından etkin garantisi ilkelerine dayandırılmıştır. “Kıbrıs Cumhuriyeti”, adanın iki halkı arasında ortaklık temeline dayandırılan uluslararası antlaşmalar uyarınca 1960 yılında kurulmuştur. Bahse konu antlaşmalar tarafından garanti edilen Anayasası, adadaki Kıbrıslı Türk ve Rum halklarının eşit siyasi hak ve statüsüne dayandırılmıştı. Kıbrıs Rum tarafı, 1960 Cumhuriyeti’nin kurulduğu şekilde yaşamasına şans vermemiş, söz konusu antlaşmalar sistemiyle vücuda gelen “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yapısını, Kıbrıs Türklerini devlet kurumlarından dışlamaya, izole etmeye, Ada’daki varlıklarını sona erdirmeye ve nihayet Yunanistan ile birleşme (ENOSIS) yolunu açmaya yönelik olarak değiştirme girişimleri başlatmışlardır."diye konuştu.

Bora, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Zamanın Cumhurbaşkanı Makarios, Zürih-Londra Antlaşmalarımın Kıbrıslı Türklere adil olanın ötesinde haklar verdiğini ve 1960 Anayasasının işlemez olduğunu öne sürmeye başlamış ve 30 Kasım 1963'te anayasanın tadili için, Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısının veto hakkının kaldırılmasını da içeren 13 maddelik önerilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Küçük’e iletmiştir. Bu öneriler, 16 Aralık 1963'te Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye tarafından reddedilmiştir.
Kıbrıs Rum tarafı 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türk toplumuna karşı kapsamlı ve sistematik saldırılara geçmiştir. Kıbrıslı Türkler devlet kurumlarından uzaklaştırılmıştır. Kıbrıs Türk tarihine “Kanlı Noel” adıyla geçen bu kampanya önceden hazırlanmış olan “Akritas Planı”na dayandırılmıştır. Türklerin imhası veya Ada'dan atılmasını öngören Akritas Planı, basit bir örgütün eylem planı olmayıp, Rum yetkililerce hazırlanan bir etnik temizlik girişimidir. Akritas planının uygulanması sonucunda, 30.000 Kıbrıslı Türk 103 köyü terk etmek zorunda kalmıştır. Kıbrıs Türk nüfusu yerlerini terk etmek zorunda kalmış, ada yüzölçümünün yüzde 3'üne tekabül eden, adada denize çıkışı olmayan ve sürekli kuşatma altında tutulan küçük bölgelere sığınmıştır. Dolayısıyla, “Kıbrıs Cumhuriyeti,” Kıbrıslı Rumların 1963 yılında tek taraflı olarak güç kullanımıyla anayasayı feshetmelerinden sonra ortadan kalkmıştır.

1963 "Kanlı Noel" olaylarından sonra, 27 Aralık 1963'e üç garantör ülkenin askerlerinden oluşan bir "Barışı Koruma Kuvveti" oluşturulmuştur. Bu çerçevede İngiliz generalin yeşil bir kalemle harita üzerinde çizdiği bir çizgi ile Lefkoşa 30 Aralık 1963'te ikiye ayrılmıştır. Bu tarihten itibaren bu sınır “Yeşil Hat” olarak adlandırılmıştır.
Kıbrıs sorunu, Rumların Kıbrıs Türklerini 1960’da kurulan ortaklık devletinden dışlama, Ada’da birlikte yaşama ve Ada’yı birlikte yönetme mutabakatını terk ederek, devleti gasp etmeye çalıştıkları 1963 yılından bu yana, uluslararası toplumun gündemindedir. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye, Kıbrıslı Türklerin 1960 yılında kurulan devletin eşit ortakları olarak haklarını kullanamamasına neden olan bu yasadışı ve gayrimeşru durumu hiçbir zaman kabul etmemiştir.
Bilahare, BM Güvenlik Konseyi’nin, 4 Mart 1964’de aldığı 186 sayılı kararla adaya uluslararası barış gücü (UNFICYP) konuşlandırılmıştır. Bu arada, Yunanistan adaya gizlice askeri kuvvet yollamaya başlamış, bu kuvvetin sayısı zaman içinde 20.000’e ulaşmıştır. Böylece, bir ortaklık devleti olmaktan çıkarak bir Rum yönetimine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti fiilen Rum/Yunan kontrolü altına girmiş ve iki halk birbirinden tamamen kopmuştur.

1967'de Yunanistan'da yönetimi askeri darbeyle ele geçiren Cunta, Enosis'e ulaşmak için Keşan ve Dedeağaç görüşmelerinde Türkiye ile pazarlığa kalkışmış, bundan sonuç alamayınca Kıbrıs’ta Boğaziçi ve Geçit kale köylerine karşı saldırılar düzenlenmiş, bu saldırılara Yunan birlikleri de katılmıştır. Türkiye'nin anlaşmalardan doğan müdahale hakkını kullanacağı yönündeki ihtarı üzerine bu buhran son bulmuş ve Yunanistan, BM gözetimi altında Ada'dan kuvvetlerini çekmek zorunda bırakılmıştır.

-"KIBRISLI TÜRKLERLE ORTAK BİR GELECEĞİ PAYLAŞMAYI REDEDMİŞTİR"

Bora, Rum tarafının anlaşmaya yanaşmadığını Kıbrıslı Türklerle ortak bir geleceği paylaşmayı red ettiğini vurgulayarak, "Kıbrıs Türklerinin yönetimden uzaklaştırılması üzerine Kıbrıs Rumlarının arasında görüş ayrılıkları belirmeye başlamıştır. EOKA'cılar arasında ortaya çıkmaya başlayan görüş ayrılıkları, Türkiye'nin müdahalesinden çekinen ve Türkleri ekonomik yoldan alt etmeyi yeğleyen Makarios ile süratle sonuç alınmasını arzulayan eski cuntacıları içeren EOKA-B'cilerin karşı karşıya gelmelerine neden olmuştur. 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan Cuntasının desteğiyle EOKA lideri Nikos Sampson, adayı Yunanistan'a bağlamak amacıyla Makarios'a karşı bir darbe gerçekleştirerek iktidarı kısa süreyle ele geçirmiştir. Kıbrıs'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kasteden bu hareket karşısında Türkiye, 1960 Garanti Antlaşması çerçevesinde, önce İngiltere'ye ortak müdahale teklifinde bulunmuştur. Türkiye, İngiltere'nin olumsuz cevap vermesi üzerine, Ada'daki Türklerin güvenliğini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974 günü Barış Harekatı’nı başlatmıştır. Böylece Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı önlenmiş, Kıbrıs Türk halkının varlığı da güvence altına alınmıştır. Türk Barış Harekâtı aynı zamanda Yunanistan'da Cunta idaresinin de sonu olmuş ve ülkeye demokrasi getirmiştir."ifadelerini kullandı.

-"TÜRKIYE AKDENİZ'E BARIŞI GETİRMİŞTİR"

Barış Harekatı'nın Ada’ya barış ve huzur getirdiğini, bu harekât neticesinde Yunanistan’daki cunta yönetiminin devrilerek sürgünündeki Karamanlis ülkesine döndüğüne işaret eden Bora, "Yani 1974 barış harekâtı hem Kıbrıs’a demokrasi huzur getirmiş hem de Yunanistan’a demokrasi getirmiştir.
15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının "self-determinasyon" (kendi kaderini tayin etme) hakkına dayanılarak ve siyasi eşitliği vurgulanarak ilan edilmiştir. Bu yola gidilirken federasyon tezi muhafaza edilmiş ve Rum tarafına barış ve çözüm çağrısında bulunulmuştur." dedi.

Konferansın ikinci bölümünde KKTC’nin kuruluşu sonrası yapılan mücadele ve uluslararası alanda KKTC’nin tanınması ve devlet olarak refahın artırılmasına yönelik çabalardan da bahseden Bora’nın konferansına Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere, çok sayıda kamu yöneticisi, STK temsilcisi ve gazeteciler katıldı.

"ADIYAMANLI KIBRIS GAZİSİ GÖZLERİ YAŞARTTI"

Toplantıya katılan ve 1974 barış harekâtında gazi olan Adıyamanlı Yusuf Ayaz’la Yılmaz Bora’da bir araya gelerek hatıra resmi çektirdi.

 Yusuf Ayaz 1974 barış harekâtında Bolu hava indirme harekâtında Kıbrıs adasına inen 7 Adıyamanlı asker olduklarını ve 3 Adıyamanlı askerin şehit olduğunu ikisinin ağır yaralandığını söyledi. İki gazi biri birine sarılınca salonda duygulu anlar yaşandı. Konferans sonunda konuşmacı Yılmaz Bora’ya GAP gazeteciler birliği genel başkanı Zeynel Abidin günün anısına plaket takdim etti.

Kaynak : PHA
Haberin Videosu :
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK3469
 • 2Trabzonspor3465
 • 3Beşiktaş3462
 • 4Sivasspor3460
 • 5Alanyaspor3457
 • 6Galatasaray3456
 • 7Fenerbahçe3453
 • 8Gaziantep FK3446
 • 9Antalyaspor3445
 • 10Kasımpaşa3443
 • 11Göztepe3442
 • 12Gençlerbirliği3436
 • 13Konyaspor3436
 • 14Denizlispor3435
 • 15Çaykur Rizespor3435
 • 16Yeni Malatyaspor3432
 • 17Kayserispor3432
 • 18MKE Ankaragücü3432
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
Gölbaşı’nda Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
Gölbaşı MYO öğrencilerinden çevre temizliği
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA