Güncel
Giriş Tarihi : 02-05-2020 18:15

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Deniz: İşimize Ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız

Memur-Sen Konfederasyonu Adıyaman Temsilciliği tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı vesilesiyle yazılı açıklama yapıldı.

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Deniz: İşimize Ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, yaptığı açıklamada, emeğin bayramında ve dayanışma gününde meydanlara çıkamadıklarını ifade etti.

-"UMUDU AYNI ANDA YAŞAYACAĞIZ VE HAYKIRACAĞIZ"

Kovid-19  salgını edeniyle sanal ortamda bayram kutladıklarını belirten Deniz, şunları kaydetti:

"Bugün 1 Mayıs… Fakat bu kez, emeğin bayramında, dayanışma günümüzde ne yazık ki alanlarda ve meydanlarda değiliz. Çünkü Kovid-19 ve neden olduğu pandemi; meydanlardan haykıran, dayanışma ruhuyla alanlarda buluşan biz emekçileri alanda değil sanal ortam bayram kutlamaya, dayanışma yönünde buluşmaya zorluyor. Bugün, hem kaybettiklerimizin üzüntüsünü hem de pandemiyi yenme noktasındaki gücümüzü ve virüsle savaşacağımıza dair umudu aynı anda yaşayacağız ve haykıracağız.

Biz emekçiler, kamu görevlileri ve dayanışma ruhunun taşıyıcı özneleri olarak 1 Mayıs Bayramında farklı yerlerde fakat yan yanayız. Pandemiye rağmen emekçiler, sendikalar, sendikacılar ve sendikalılar olarak el ele, yürek yüreğe, emek mücadelesine devam ediyoruz. Aynı meydanda değiliz fakat kesinlikle aynı duygudayız, aynı çabadayız, aynı noktadayız… Pandemiye karşı da sömürüye karşı da teröre ve şiddete karşı da hep bir aradayız ve dayanışma içinde olacağız."

Deniz, Türkiye’nin en büyük emek hareketi Memur-Sen olarak,  bu 1 Mayıs’ta da emeğin değerini, emekçinin alın terinin yüceliğini, helal ekmeğin güzelliğini, kamu görevlilerinin devlet ve millet için önemini haykırdıklarını vurgulayarak,  "Pandemi sürecinde kamu hizmetlerinin aksatmadan yürüten kamu görevlilerine, kamu yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu süreçte şifa için evini, eşini, evlatlarını, ailesini ve yakın çevresini ikinci plana iten, fedakarlık bayrağını zirveye diken sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve diğer tüm sağlık personelimize şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Bizlere Türkiye’de yaşamanın değerini bizzat yaşatan sağlık çalışanlarımıza; “iyi ki varsınız” diyor ve onlardan helallik istiyoruz."ifadelerini kullandı.

-"SALGIN, İŞ GÜVENCESİNİN YOK SAYILAMAZ HAKLARI OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA TEYİT ETMİŞTİR"

Deniz, korona salgınının, kamu hizmetlerinin vazgeçilmezliğini, özelleştirilmemesi gerektiğini, kamu görevlilerinin ve onların iş güvencesinin millet için güç ve güven kaynağı olduğunu belirterek, "Devlet için ise beka garantörü konumunda bulunduğunu, iş, ücret, liyakat ve kariyer güvencelerinin ise kamu görevlilerinin vazgeçilmez ve yok sayılamaz hakları olduğunu bir kez daha teyit etmiştir."dedi.

Bu sürecin güçlü memur-güçlü devlet söyleminin somut, tartışmasız ve aksi iddia edilemez bir şekilde kanıtının da olduğuna değinen Deniz, "Türkiye’nin sağlık sistemi; kamu personel sisteminin güvenceli olması sayesinde koronaya karşı insanımızı hem korumuş hem de kaygıdan ve korkudan uzak tutmuştur. Korona sonrasında ilk yapılması gereken işlerden biri, kamu personel sisteminin bütünüyle ve herkes için kadrolu ve güvenceli istihdamla şekillendirilmesi olmalıdır."şeklinde kaydetti.

-"HER TÜR DARBEYE, VESAYETE KARŞI LDUĞUMUZU BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ"

Bütün dünyada  darbe yönetimlerinin sona ermesine işaret eden Deniz, şunları ifade etti:

"Çağı erdemle, dünyayı adaletle, insanı emekle, insanlığı merhametle, vakti refah ve felahla buluşturma misyonuna sahip Memur-Sen olarak,  Filistin üzerindeki İsrail işgali, Kudüs’e yönelik siyonist vahşeti bitirmek siyonist katillere insanlık önünde hesap verdirmek bütün insanlığın ortak iradesi ve gayesi olmalıdır… Artık Suriye’de akan kan dursun istiyoruz…  Yeter… Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Doğu Afrika’da Devlet terörü son bulsun diyoruz…  Doğu Türkistan’da kardeşlerimiz Çin zulmünden ve işgalinden kurtulsun, onların da insan onuru korunsun çağrımızı yineliyoruz… Bir millet iki devlet olmanın hakkını veren kardeş Azerbaycan’ın, dağlık Karabağ’daki hukuku tanınsın…  Bütün dünyada darbe yönetimleri sona ermeli, darbeciler hesap vermeli, milletin iradesiyle seçilenler göreve gelmeli bakışımızı bir kez daha ifade ediyor, her tür darbeye, vesayete karşı olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz..."

-"İŞİMİZE VE HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Deniz, "Bizler korku yerine tedbirin, kaygı yerine umudun, dilenmek yerine direnmenin, vazgeçmek yerine sabretmenin, kamplaşmak yerine paylaşmanın, çatışmak yerine dayanışmanın, restleşmek yerine selamlaşmanın salık verildiği ve önerildiği bir medeniyetin ve inanç ikliminin mensupları olarak; işimize sahip çıkacağız, haklarımıza sahip çıkacağız, hukukumuzu koruyacağız, diğerlerinin hukukunu da korumayı ve dokunulmaz görmeyi esas alacağız."dedi. 

Salgın tehdidinin bütünüyle bittiğini göreceğimiz günlerin yakın olduğuna inandıklarına değinen Deniz, şöyle devam etti:

"Pandemi üzerinden "hiçbir şey eskisi gibi olmayacak", "çok şey değişecek", "dijital dönüşüm hakim olacak", "yapay zeka ve bütünleşik sistemler istihdamda insan emeğini gereksiz kılacak", "robotik üretim ve sistemler maksimum verim minimum istihdam anlayışıyla insan elini ve emeğini değersizleştirecek" gibi öngörülerin, dayatmaların, kurnazlıkların hiçbirine itibar da etmiyoruz, izin de vermeyeceğiz. Şu unutulmamalı; Bugün sağlığın korunması, salgının son bulması ve pandeminin en az hasarla atlatılması için ortaya konan; asgari düzeyde personelle hizmet sunma, nöbetleşe, dönüşümlü ya da uzaktan çalışma gibi yöntemler ve çalışma şekilleri arızidir, tedbiridir ve nihayetinde sürdürülebilir de değildir. Bu gerçekten hareketle, hiç kimse pandemi sürecindeki bu uygulamaları kalıcı hale getirecek önerilerde bulunmayı, sistemler kurmayı, düzenlemeler yapmayı aklından dahi geçirmemeli, ülkeye ve millete vakit kaybettirmemeli…

İşçi kardeşlerimizin işten çıkartılmasına ilişkin kısıtlamaya, işverenlerin teşviklerle desteklenmesine, borçlarının ertelenmesine ve ötelenmesine, kısa çalışma ödeneği ile işyerlerinin istihdam verilerinin korunmasına dair tedbirleri doğru buluyor, teşvikleri duruma uygun ve makul kabul ediyoruz. Pandeminin, mücadelemizin katkısıyla biteceği gerçeğinden hareketle; haklarımıza, hukukumuza, mali, sosyal ve özlük hakları noktasındaki taleplerimize ve tekliflerimize dair çerçeveyi paylaşmayı da, yakın tarihte gerçekleşecek normalleşme için gerekli bir adım olarak görüyoruz."

-"KAMU ÇALIŞANLARI OLARAK BEKLENTİLERİMİZ"

Kamuda kadrosuz personelin kalmamasını güvencesiz kimsenin olmamasını istediklerinin altını işaret eden Deniz, beklentileri şöyle sıraladı:

"Kariyer ve liyakat sistemi tarihi birikimimize ve medeniyet perspektifimize uygun biçimde kurulsun ve uygulansın. Kamu görevlilerine verilen vaatler kapsayıcılık esasıyla ve herkesi mutlu edecek bir anlayışla yerine getirilsin. Ek gösterge artışında; sonuç gecikmemeli, kapsam genişlemeli ve düzenleme en kısa sürede gerçekleştirilmeli. 3600 ek gösterge artışı bir an önce yapılmalı, kapsamda daha fazla kamu görevlisi yer almalı, kurum, unvan, öğrenim ayırımı kesinlikle yapılmamalı. 

-Yıpranma tazminatından, salgın hizmetleri tazminatına, görev maluliyetinde şehit sayılmaya, iş barışını bozan performans uygulamasına son verilmesinde adaletli bir ücret ve ek ödeme sistemine geçilmesine, yeteri personel istihdamından uzun çalışma sürelerinin ve iş yükünün azaltılmasına, konukevlerinde yemek ihtiyaçlarının karşılanmasından çocuklarının bakımına dair talepler, teklifler ve projeler ele alınsın, uygulamaya konulsun ve bunlarla ilgili düzenleme yapılsın.

-Mal üretimi ve ürünlerin tedarik zinciri noktasında bu süreçte ikame edilemez sorumluluk üstlenen PTT çalışanlarına ortaya koydukları gayret ve yüksek fedakârlık nedeniyle döneme mahsus mali ve sosyal hak düzenlemesi yapılsın. Bunun yanında statü farkı olmadan eşit işe eşit, aynı hizmete aynı kadro ve istihdam türü uygulansın, İHS personel sistemi kaldırılsın, yıpranma hakkından PTT çalışanları da yararlansın.

-İş sağlığı ve güvenliği konusunda kamu, erteleme yerine, öncelemeyi; geride durma yerine öncü olmayı tercih etsin. 
Pandemi nedeniyle istihdamda yaşanan negatif eğilimi bitirmede kamu öncülük yapmalı, kamunun boş kadrolarına dönük atama süreçleri hızlandırılmalı, ataması yapılanlar biran önce göreve başlatılmalı. 4B ye geçirilen 4C li personelin zorunlu emekliliği, ek ödeme yoksunluğu, görevde yükselme yoksunluğu son bulmalı.

-Gelir vergisinde adalet beklentimiz karşılanmalı, oranlar düşsün talebimiz dikkate alınmalı. 31 Mart seçimleri sonrasında görevine son verilen belediye personeli, gerekirse yasal düzeleme yapılarak görevine iade edilmeli, boştan geçen süreleri de gelir kayıpları da tazmin ve telafi edilmeli.

-Kılık kıyafet dayatmasına son vermenin, grev ve siyaset yasağına son vermenin pandemi sonrasına normalleşmeye katkısının büyük olacağı görülmeli ve kamu görevlilerine bu yasaklara son müjdesi verilmeli.Ek göstergeleri yükseltmek, ek ödemeleri emekli ikramiyesi ve maaşına dâhil etmek artık gerçekleşsin.

-Ailenin korunmasına, çocuklarımızın ve gençlerimizin sapkın yönelimlerden uzak tutulmasına, belirli grupların bu alan üzerinden toplumsal yapımızı ve ahlakımızı bozma tezgâhları kurmamasına dair hassasiyetimizle hem iç hukukta hem uluslararası sözleşmelerde nesli, nesebi, aileyi ve toplum ahlakını ve sağlığını olumsuz etkilemeyi mümkün kılan hükümler ve vaatler ele alınmalı, elden geçirilmeli ve elenmeli.

-Kadına yönelik şiddetin engellenmesi de, annelik hakkının korunması da, anne çocuk ilişkisinin sağlıklı şekilde kurulması da kadın kamu görevlilerinin yönetim görevlerinde yer alması da tarihi birikimimizle, medeniyet değerlerimizle başarılabilecek alanlardır. Herhangi bir sözleşmenin projenin ya da dış kaynaklı ya da dış destekli girişimin bu alan üzerinden söz söylemesine ya da sözler üzerinden zihinleri kirletmesine izin verilmemelidir.

-Emekliler, bu ülkeye hizmet etmiş emekçilerdir. Maaşlarını artırmak, kaygılarını azaltmak, aile ve çocuk yardımından yararlandırmak; yeni, büyük ve güçlü Türkiye için zor olmasa gerek. İzinlerin gün esasıyla kullanılmasını, yardımcı hizmetler sınıfına son verilip o sınıftaki personelin durumuna uygun sınıfına aktarılmasını, kıdem ücretinde güncelleme, zam ve tazminatlara ilişkin kararnamede güncelleme yapılmasını bekliyor ve istiyoruz. Hizmet sınıfları değiştirilen; müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu, sosyologlar ile biyologlar ve bu kapsamda emsalleri ya da benzerleri ile farklı zam, tazminat, oran ve miktarlarına tabi tutulan personelin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz.Fiili hizmet zammının kapsamı özne ve hizmet kolu yönüyle genişletilmeli, daha önce yapılan çalışmalar çerçevesinde ortaya konan irade mevzuata yansıtılmalı. 

-Kamu hizmetinin sunumu sırasında şiddete maruz kalan kamu görevlisi ayıbından kurtulmak, sağlık çalışanlarının şiddete karşı korunması noktasında atılan doğru adımı diğer kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak hem insani hem de idari önceliğimiz olmalıdır." 

1 Mayıs dayanışma bayramında, kamu görevlileri sendikacılığında toplu sözleşme ikramiyesinin yükseltilmesi ve dayanışma aidatı uygulamasına geçilmesi talebini yineliyoruz.

Deniz, kamu görevlileri; büyümeden, refah artışından pay alması ve büyüyen Türkiye’nin fırsat ve imkanları adil paylaşılması gerektiğini vurgulayarak, "4688 sayılı Kanun kapsamlı şekilde değişmeli. Yasanın eksikleri, masanın fazlalıkları, toplu pazarlığın eksik yanları, kamu görevlileri hakem kurulunun tarafsızlık vasfına dair noksanlığı giderilmeli. Ekonomik ve Sosyal Konseyin yasal düzenlemesi yapılmalı, ivedilikle toplanmalı. Katılımcı demokrasi seçenekleri artırılmalı. Kadrosuz usta öğreticilerin, vekil ebe-hemşirelerin, vekil imamların, ek ders ücreti karşılığı görev yapanların birikimleri yok sayılmamalı. Kamuda istihdamları için seçenek ortaya konmalı."dedi. 

Kamu görevlileri sendikacılığı için taleplerinin bunlarla sınırlı olamdığının altını çizen Deniz,açıklamasını şöyle tamamladı:

"Çok genel bir söyleyişle emeğin değerinin bilindiği, kamu hizmetinin önemsendiği, kamu görevlilerine emeklerinin karşılığının bihakkın verildiği, helal alın teri ve ekmek ilişkisinin gözetildiği, işi bilenin yükseldiği, öğrenmek isteyenin eğitildiği, eksiği olanın el birliği ile telafi edildiği, emeğinin karşılığının yük değil hak olarak görüldüğü bir kamu personel sistemi, mevzuatı ve sendikal haklar kulvarı oluşturmak herkesin ortak hedefi ve eylemi olmalıdır. 

Biz 1 Mayıs’ın merkez kavramı olan dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde; onur, emek, özgürlük ve umut mücadelesini insanlığa karşı görevimiz kabul ediyoruz.  Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, hayatta kalma mücadelesi verenler şifa, bu mücadeleyi yürüten ve yönlendiren herkese güç ve sabır diliyoruz."

Kaynak : PHA


@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
Gölbaşı’nda Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
Gölbaşı MYO öğrencilerinden çevre temizliği
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA